Vision

Våra värden och vision


På Montessoriskolan Centrum vill vi att öppenhet ska genomsyra hela verksamheten, allt ifrån den fysiska miljön till våra värderingar och vår människosyn. Vår skola har alltid varit stiftelseägd vilket innebär att vi återinvesterar eventuellt överskott i verksamheten. Vår ägandeform är en garanti för att resurserna satsas där de bör; nämligen på undervisning elever och lärare.

Vår vision är: ”Genom trygghet, trivsel och kunskapsfokus ska Montessoriskolan Centrum ge sina elever bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas till ansvarstagande individer med lust att lära”

Montessoriskolan Centrum har sex ”ledstjärnor” som verksamheten utgår ifrån:

  • Trygghet – Varje individ ska känna glädje och trygghet i skolan.
  • Gemenskap – Varje individ ska känna sig delaktig i klassen och i skolan. Vi vill utveckla tolerans och respekt för andra.
  • Ansvar – Varje individ ska ta ansvar för sig själv, sitt arbete, utbildning, omgivning, skolmiljö och varandra.
  • Kreativitet – Stimulans av varje individs kreativa tänkande och dess förmåga att se sammanhang.
  • Livslångt lärande – Varje individ ska känna lust att lära för livet.
  • Framtidstro – Varje individ ska se fram mot sin framtid med hopp och lust