Intresseanmälan

Välj en riktigt bra skola


Montessoriskolan/Montessoriförskolan Centrum har under drygt tre decennier varit en av Göteborgs mest eftersökta skolor. Våra elever med vårdnadshavare söker ofta skolplats hos oss då de fått goda referenser från andra som gått hos oss tidigare. Att fortsätta bedriva en trygg och kvalitativ skola tror vi är det bästa sättet att vara attraktiv för elever, vårdnadshavare och medarbetare. Många söker sig till oss flera år före önskad skolstart och har på så sätt en större chans att få börja hos oss. Andra upptäcker först senare att de vill välja vår skola och om vi har fullt placeras dessa således i kö.

Observera att vi inte har möjlighet att ta emot spontana besök utan hänvisar här till öppet hus. När det gäller förskolan vill vi uppmärksamma er på att det är viktigt för vår pedagogik att barnen kommer innan klockan 09.00!
ANSÖKAN OCH KÖPRINCIPER


På Montessoriskolan Centrum sker årligen en antagning till förskolan samt till förskoleklass och åk 6 i skolan. Beroende på hur vår platssituation ser ut kan också antagning förekomma till övriga årskurser. Vi har totalt ca 28 platser på förskolan. I skolan har vi 96 platser i åk F-3 och 164 platser i åk 4-9.  Den årliga antagningen av nya barn sker till varje nytt läsår på såväl förskolan som skolan. Ovan beskrivna platsförutsättningar innebär att vi varje år kan anta:

  • Ca 5-8 nya barn till förskolan, 16-20 elever till förskoleklass och ca 4-5 elever till åk 6

Utöver ovan regelbundna antagning inför varje nytt läsår tar vi in elever löpande om/när det blir lediga platser.

Vi påbörjar generellt antagningsprocessen runt månadsskiftet september/oktober varje år. Inför antagning till aktuella åldersgrupper skickar vi ut en förfrågan via mail om intresse av plats (alt. direkt ett erbjudande om plats).

Urvalsprinciperna till förskolan innebär konkret att:

  • Vi i första hand erbjuder plats till barn som har syskon som redan går på vår förskola eller skola. Därefter tar vi in efter kötid.
  • En ansökan kan göras tidigast i januari året efter att barnet är född. Exempelvis kan ett barn född 2023 söka först i januari 2024.


Urvalsprinciperna till skolan innebär konkret att:

  • Vi erbjuder i första hand plats till barn som har syskon som redan går på vår förskola eller skola, och i andra hand till barn som vid antagningen går i en montessori(för)skola och dessutom gått i en montessori(för)skola minst två år vid utgången av läsåret för antagning. Därefter tar vi in efter kötid.
  • Om syskon från olika familjer skulle konkurrera om en plats ges förtur till de(n) som vid antagningen går i en montessori(för)skola och dessutom gått i en montessori(för)skola minst två år vid utgången av läsåret för antagning. Därefter tar vi in efter kötid.


HUR DU ANSÖKER TILL OSS


För att göra en intresseanmälan till Montessoriskolan/Montessoriförskolan Centrum fyller du i formuläret på länken nedan. Observera att du inte får någon bekräftelse över mail på din ansökan. Vi tar emot ansökningar löpande under året. Anmälningar sker via samma webformulär för förskola och skola.

Det är alltid svårt att säga hur lång kö det är eftersom detta beror på när någon slutar, men även på om andra som står före i kön fortfarande önskar plats (omständigheter kan ju ha ändrats under åren).

För frågor gällande antagningen kontakta admin@montskol.se

Observera att vi inte har möjlighet att svara på frågor om antagningen via telefon!Intresseanmälan»UNDER TIDEN NI STÅR I KÖ

Under kötiden är det viktigt att ni vårdnadshavare mailar oss om någon av er under kötiden skulle ändra sina kontaktuppgifter, så vi kan uppdatera er ansökan med dessa uppgifter. Det gör ni på admin@montskol.se.

Er ansökan blir kvar i kön så länge som barnet inte erbjuds en plats eller tills att någon av er meddelar att ni vill ta bort ert barn från vår kö. I april varje år gallrar vi äldre ansökningar i kön. Det är därför viktigt att uppdatera sin ansökan om den är äldre än 3 år. Information om detta skickas via maila till de som står i kön i januari/februari.

 

 

Viktig information!

Alla som sökt till oss genom att fylla i vår gamla pappersblankett måste söka om digitalt på denna sida. Från den 1 januari 2015 hanterar vi ej pappersansökningar. Ni som väntat länge på plats uppmanas att kontakta skolan för justerat ansökningsdatum.

Barn födda 2024 kan tidigast söka 2025.

Personnummer fylls i med 10 siffror ÅrMånaddag-XXXX – XXXXXX-XXXX.

Tänk på att fylla i rätt information – granska det du skrivit innan du skickar in.

De barn som börjar på förskolan kommer automatiskt i kön till förskoleklassen.

 
© Montessoriskolan Centrum 2016