Montessori hos oss


Montessoriskolan Centrum är, som namnet anger, en skola som bygger på montessoripedagogiken. För oss innebär det att våra elever får arbeta i trygga arbetsformer, och att social förmåga, samarbete och ansvar är viktiga inslag i undervisningen.

Montessoripedagogiken skapades av den italienska läkaren Maria Montessori i början av 1900-talet. Pedagogiken utgår från barnets personliga utveckling, verksamhetsbehov och intressen. Barnet har stora friheter att välja uppgifter efter intresse, under handledning av läraren. Läraren tar till vara på barnets sensitiva perioder, då barnet är som mest mottagligt att lära särskilda moment eller ämnesområden.

Inom montessori blir skolans främsta uppgift att underhålla barnets egen vilja och det egna intresset av att utvecklas.

Vårt arbete enligt Montessorimetoden innebär att eleverna:

  • Tidigt lär sig socialt samspel i grupp
  • Lär sig ta ansvar för sitt arbete, sin omgivning och för varandra
  • Lär sig ta hand om sin skolmiljö och vårda den
  • Inspireras att söka kunskap genom kreativa arbetsformer
  • Lär sig planera och genomföra sitt arbete självständigt