Huvudman


Styrelsen för Montessoriskolan Centrum

Christina Backman, ordförande

Ann Dierks, ledamot

Torbjörn Fredriksson, ledamot

Martin Jonason, ledamot

Gunilla Jacobsson, ledamot