Frånvaroanmälan


Frånvaroanmälan

Om ditt barn blir sjuk, har läkarbesök eller annat giltigt skäl till frånvaro, måste du som vårdnadshavare anmäla detta till skolan. Välj något av följande alternativ:

Frånvaroanmälan via telefon

Ring telefonnummer 0515-777 310, där följer man instruktionen och knappar in sitt barns personnummer på tio siffror ÅÅMMDD-XXXX. Ringer man in före kl:12.00 registreras frånvaron samma dag. Ringer man in efter kl:12.00 registreras sjukfrånvaron nästkommande dag. Man måste ringa varje dag eleven är frånvarande. Via telefontjänsten är det inte möjligt att anmäla annat än heldagsfrånvaro.

Frånvaroanmälan via app eller webb

Frånvaroanmälan kan även göras i skola24 app eller på skola24.se. Använd de inloggningsuppgifter du tilldelats av skolan. Om du behöver hjälp kan du kontakta ditt barns lärare eller expeditionen. I appen eller på webben kan du anmäla flera dagar på en gång, du kan även se frånvarohistorik.

Övrig frånvaro

Utöver sjukdom och läkarbesök kan man ansöka om ledighet. Kontakta först ditt barns lärare, därefter kan det bli aktuellt att skriva en ledighetsansökan till rektor (lärare kan bevilja 2 högst dagar ledighet, rektor kan bevilja högst 10 dagar per läsår) .