Historia


Montessoriskolan Centrum var en av de första friskolorna i Sverige, som startades efter beslutet om friskolereformen 1991. Skolan öppnade sina dörrar den 2 januari 1992 och tog först emot 30 förskolebarn mellan 1,5 – 6 år. Barnen togs emot i en inredd tillfällig ”Paviljong” som monterades upp i övre delen av Nedre Fogelbergsparken. Där bedrevs verksamheten under 1,5 år medan vi väntade på våra lokaler på Nedre Fogelbergsgatan 9 som var under ombyggnad. ”Paviljongen” inreddes vackert med nya barnmöbler och montessorimateriel från Holland. Verksamheten var omtyckt av barn och föräldrar vilket lade grunden till en fortsatt utveckling av verksamheten.

Hösten 1993 flyttade förskolan in i de nyrenoverade vackra lokalerna i det gamla huset från 1887 på Nedre Fogelbergsgatan. Då öppnades också ett låg- och mellanstadium, samt ett fritidshem. Skolan förbereddes med nya montessorimateriel för eleverna och inreddes med både nya och gamla möbler vilket gav en charmig atmosfär. Skolan hade nu 75 barn/elever och 8 anställda lärare/pedagoger.

Hösten 1995 utökades Montessoriskolan Centrum i och med våra nya lokaler i det vackra huset från 1885 på Vasagatan 21. Där startade vi ett låg-, mellan- och högstadium, samt en privat deltidsförskola. Deltidsförskolan var verksam i två år och omvandlades sen till förskoleklasser som integrerades i skolan 1997. Det året blev skolan utbyggd i sin nuvarande storlek och form med ca 260 barn och 30 anställda och sedan har utvecklingen av det inre arbetet bara fortsatt.