Skolledning


Skolan leds av Skolchef/Rektor Sandra Fjordebeck Fritzsche, Biträdande Rektor/Rektor för förskolan Christina Tamm och Administrativ chef Erik Flood.

Ledningens ambition är att fortsätta driva skolan med samma anda, och med fokus på

kvalitet och tradition som under tidigare år.

Samtidigt sker det en naturlig vidareutveckling och modernisering så att skolan kommer

vara attraktiv för elever, vårdnadshavare

och medarbetare även under kommande decennier.

 

Skolledningens kontaktuppgifter
Telefon:

031-711 80 40

E-post:

rektor@montessoriskolancentrum.se

För frågor rörande administration, mat, lokaler och antagning:

admin@montskol.se

För frågor gällande förskola och fritidshem:

stina.tamm@montskol.se

Adress:

Montessoriskolan Centrum
Vasagatan 21, 411 24 Göteborg 

ledning hemsidan