Elevhälsopersonal

Montessoriskolan Centrums elevhälsa


Skolan satsar mycket på elevhälsa. På skolan finns speciallärare, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Alla jobbar aktivt för att våra elever skall må bra, trivas och utvecklas efter bästa förmåga.

Elevhälsans kontaktuppgifter:

Rektor: rektor@montessoriskolancentrum.se

Speciallärare: jessica.gebauer@montskol.se

Speciallärare: lisa.sandung@montskol.se

Specialpedagog: stina.tamm@montskol.se

Skolsköterska: skolskoterska@montskol.se

Skolkurator: anna.pollak@montskol.se