Siris statistik

2018 var ett ganska bra år


100% av våra elever tar sig in till gymnasiet. Nu finns färsk statistik från SIRIS-undersökningen där Montessoriskolan Centrum klarar sig bra i jämförelse med genomsnittet av Göteborgs och Rikets alla skolor. Exempelvis kan man läsa att våra elever nådde högre betyg i alla ämnen förutom två (Idrott och Språkval, där vi var något under i år). Undersökningen visar även att våra lärare är mycket bra på att sätta rätt betyg, vilket betyder att våra elevers kunskaper även är så goda som betygen visar.

Statistik från 2018

Nedanstående uppgifter kommer ifrån Skolverkets hemsida, och är ett utdrag från SIRIS-undersökningen 2018. Statistiken visar Montessoriskolan Centrums resultat i jämförelse med genomsnittet i Göteborg och Riket.

Siris