Resultat och högsta betyg

Goda resultat på Montessoriskolan Centrum


Montessoriskolan Centrum följer lärarna ständigt elevernas utveckling och måluppfyllelse, inte minst sker detta då elevernas veckomål följs upp och diskuteras i framåtsyftande och motivationshöjande samtal. Även skolledning och elevhälsoteam följer regelbundet upp, utvärderar och analyserar elevernas resultat i syfte att alltid organisera en så gynnsam kunskapsutveckling som möjligt.

Montessoriskolan Centrum har ett blandat elevunderlag där alla har olika förutsättningar. Somliga elever söker sig till oss för att de är högpresterande och inte fått utlopp för sina förmågor på tidigare skola, andra elever kommer till oss för att de är i behov av särskilt stöd. Även om vi ligger en bra bit över riksgenomsnittet, och även om många av våra elever når högsta betyg, så är det inte vad vi är mest stolta över. Det vi är mest nöjda med i resultat- och betygssammanhang är att 100 % av våra elever i princip varje år kvalificerar sig till nationellt gymnasieprogram.

Utöver våra goda betygsresultat så ger vår skola eleverna mycket annat. Elever lämnar oss som trygga och ansvarstagande personer med stor förmåga till både samarbete och till individuellt arbete. De lämnar skolan med en lust att lära under resten av livet.

Vi vet att våra elever generellt lyckas mycket bra både i högre studier och i ett kommande arbetsliv.

En av de bästa skolorna – Enligt DN

Vi har i statistik kunnat utläsa att så gott som alla våra elever brukar ta sig in på nationella gymnasieprogram efter åk 9 (för många skolor är detta inte längre en självklarhet).

På DN kan du läsa om vilka andra skolor som fått in 100% av eleverna på gymnasiet.

Klicka här för att komma till DN:s artikel >>