Covid-19


Information med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av det nya coronaviruset i Sverige. Spridningen av viruset är något som vi tar på stort allvar. Som jag tidigare har informerat om kommer vi att följa de rekommendationer myndigheterna ger oss. Än är inget beslut att stänga skolor på grundskolenivå taget. Inför varje veckoslut kommer vi skicka med alla läroböcker, häften och mappar hem för att vara på den säkra sidan.

På länken nedan kan du läsa om olika råd för att minska risken för smittspridning i skolor.
Förskola och fritidshem

Med anledning av Corona, covid-19, och vårt arbete med att begränsa smittspridning kommer vår skola och fritidshem på Montessoriskolan Centrum att införa nya rutiner från och med måndagen den 4 maj. Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till skola/fritids. Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk är det mycket viktigt att du inte kommer till skolan/fritids för att hämta eller lämna ditt barn. Vi följer de riktlinjer som Regionens smittskyddsläkare ger samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att barn som är friska ska gå i skolan.


Nya rutiner som gäller från och med måndagen den 4 maj:

• Lämning och hämtning i skolan/fritids ska ske utomhus. Se mer information gällande fritids i TYRA-appen. Vårdnadshavare och andra besökare bör inte vara i skolans lokaler. Detta för att minska smittspridningen.


Frånvarorapportering

Det är viktigt att vårdnadshavare anmäler frånvaro för alla elever som är hemma, oavsett om de tar del av undervisningen online eller om de är för sjuka för att göra det. När eleven sedan är aktiv under lektion ändrar läraren från anmäld frånvaro till Övrig skolaktivitet för att visa att eleven har tagit del av undervisningen. Detta är viktigt eftersom skolan och vårdnadshavare behöver veta om eleverna är hemma eller i skolan.


Distansundervisning för elever i årskurs F-3 som inte är i skolan


För att de elever som är hemma inte ska komma efter i skolan vill vi underlätta att göra skolarbetet hemifrån. Vi har sedan ett tag tillbaka förberett oss för undervisning på distans. Utvecklingen har dock gått så fort, så jag ber därför om tålamod och förståelse för att undervisningen till er som har barn hemma kanske inte kommer att fungera helt perfekt under uppstartsperioden.

Undervisningen för de elever som inte är i skolan ska ske på distans via kommunikation på mejl med er vårdnadshavare. Eleverna har tillgång till sina läroböcker, häften, digitala läromedel och inläsningstjänst. Vi förbereder även för att årskurs 2-3 ska använda Microsoft Teams som digital plattform.

När vi har distansundervisning vill vi inte tappa elever när vi inte längre ser dem i skolan. Vi kommer att vara noggranna med uppföljning så att vi kan se om ditt barn har arbetat med sina uppgifter. Om ditt barn är sjukt eller inte är i skolan ska du göra en sjukanmälan i Skola24.


Distansundervisning för elever i årskurs 4-9 som inte är i skolan

För att de elever som är hemma inte ska komma efter i skolan vill vi underlätta att göra skolarbetet hemifrån. Vi har sedan ett tag tillbaka förberett oss för undervisning på distans.
Från och med nästa vecka kommer vi börja testa att ha undervisning på distans via Teams för de elever som är hemma i årskurs 4-9. Utvecklingen har dock gått så fort att alla lärare ännu inte hunnit testa sin utrustning fullt ut för distansundervisning. Nästa vecka är en testvecka och alla lärare kommer börja pröva att undervisa de elever som är hemma i realtid. Jag ber därför om tålamod och förståelse för att undervisningen på distans kanske inte kommer att fungera helt perfekt under uppstartsperioden.

Undervisningen kommer utgå från att de elever som är hemma och tillräckligt friska ska följa ordinarie schema i realtid och eleven ansluter hemifrån till varje lektion på Teams via iPad, dator eller smartphone. På samma sätt som om undervisningen hade varit i skolan måste eleven närvara och delta i undervisningen på varje lektion. Om eleven inte är närvarande, dvs inte ansluter till lektionen under lektionens gång, kommer vi att ge frånvaro i Skola24.

Om ditt barn är sjukt och inte kan delta i undervisningen ska du göra en sjukanmälan som vanligt i Skola24. Under uppstartsperioden kommer inte alla lektioner vara i realtid, men ditt barn ska ändå inför varje lektion logga in för att se om läraren har lektionen i realtid på Teams. Alla ämneslärare kommer i samtliga ämnen att lägga upp instruktioner om vad som görs på varje lektion i Teams, så om lektionen inte streamas så ska ditt barn ändå gå in på Teams och följa instruktionerna. Det material som används i undervisningen kommer att vara tillgängligt på Teams om inte undervisningen följer läroboken. Via Teams kan också elever ställa frågor till sina lärare.

Den digitala arbetsmiljön är viktig, vi förväntar oss att våra elever följer samma trivselregler som gäller i skolan (d v s behandlar andra med respekt och ger varandra arbetsro). Annars blir det precis som i skolan konsekvenser, tex kan de bli utestängda från den digitala lektionen och få samtal hem.


Hur kan jag som förälder hjälpa till?

Vi vill inte tappa elever när vi inte längre ser dem i skolan. Vi kommer att vara noggranna med frånvarorapporteringen så att du kan se om ditt barn har deltagit i undervisningen. När studierna genomförs hemifrån får du som kanske också arbetar hemifrån gärna se till ditt barn när det studerar och föra en dialog med oss om du inte tycker att det fungerar. Om ditt barn inte har sina läroböcker hemma kan föräldrar hämta dem i skolan. Förutsättningen är att den som hämtar böckerna är helt frisk och har varit symptomfri i två dagar.

Glöm inte att du behöver nyckeln till ditt barns skåp i årskurs 7-9.


Hur hjälper vi våra elever när de kommer tillbaka till skolan igen?

Distansundervisning är överlag inte lika effektiv som undervisning i skolan och vi är inte vana vid att bedriva distansundervisning. På Montessoriskolan Centrum arbetar välutbildade och kompetenta lärare och våra elever är duktiga. Det finns goda möjligheter för elever som har varit hemma pga. sjukdom att få hjälp på läxläsningen efter skoldagens slut.Om läraren är sjuk

När lärare blir sjuka ersätts de av en vikarie. De vikariepooler och våra egna timvikarier vi anlitar har sedan tidigare garanterat att ingen vikarie har vistats i ett smittspridningsområde de senaste två veckorna.

Om ni ska resa utomlands

För att vi ska kunna veta om en elev som har varit ledig har rest till ett område med stor smittspridning är det viktigt att alla ledigheter söks på mejl till Rektor, det är viktigt att man också fyller i vart man reser. Viruset sprids snabbt och ett område som känns säkert när man åker kan ha stor smittspridning när man kommer tillbaka. Beroende på vart man har varit kan det vara så att vi inte vill att eleven kommer till skolan direkt efter hemkomst utan stannar hemma i upp till två veckor. Det är viktigt att vi har en kommunikation med er som reser för att kunna förhindra att våra elever eller vår personal blir smittade.


Städning

Sedan i måndags har vi ändrat vår städrutin på skolan. Nytt är att vi flera gånger varje dag rengör ytor som många personer rör vid, t ex handtag. Vi informerar också kontinuerligt eleverna om vikten av en god handhygien, att de ska tvätta händerna ofta och använda handsprit i samband med måltider.Hur tänker vi framöver?

Hastigheten i spridningen av det här viruset gör att vi står inför en situation som vi aldrig har varit med om tidigare. Vi kommer att fortsätta att vara flexibla och hitta lösningar på de utmaningar som vi möter. Vår ambition är att hålla skolan öppen till dess att myndigheterna rekommenderar något annat. Men våra elevers och vår personals hälsa är självklart vår högsta prioritet och vårt agerande måste också anpassas till just vår situation på Montessoriskolan Centrum.


Vi kommer tillsammans att ta oss igenom den här situationen på ett bra sätt ❤️

Sandra

Rektor och Skolchef


Vi på Montessoriskolan Centrum följer folkhälsomyndighetens riktlinjer
Vid ev. frågor; klicka i första hand på länkarna i detta utskick, i andra hand, kontakta rektor eller skolsköterska om du är orolig. Skolhälsovården och rektor får löpande information, och om nya direktiv skulle komma, uppdateras vårdnadshavare om detta.

Nedan följer utdrag från goteborg.se:Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatserna vid behov. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheterochpress/nyhetsarkiv/2020/mars/flerateckenpasamhallsspridningavcovid19isverige/

När behöver jag kontakta vården?

Aktuell information hittar du på Vårdguiden, 1177:

https://www.1177.se/VastraGotaland/aktuellt/aktuelltivastragotaland/coronavirus/

Förskola och skola

Göteborgs Stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om vad som gäller för barn i förskola och skola med anledning av covid-19. Stadens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt. Sjuka barn stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om den nya sjukdomen covid19

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Mer information från förskoleförvaltningen

Mer information från grundskoleförvaltningen

Mer information från utbildningsförvaltningen