Covid-19


Information med anledning av covid-19

På länkarna nedan finns information om flödesschema vid upptäckt smitt och olika råd för att minska risken för smittspridning i skolor.

På grund av rådande situation är det viktigt att era barn är helt friska när de kommer till skolan. Om ditt barn har några symtom för Covid-19 måste ditt barn stanna hemma till dess att det har varit symtomfri i två dagar enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Symtom för Covid-19 är tex halsont, snuva, illamående, huvudvärk, feber eller hosta. Hjälp oss också gärna med att påminna ditt barn om vikten av att tvätta händerna ofta med två och vatten i minst 20 sekunder.

Förskola och fritidshem

Med anledning av Corona, covid-19, och vårt arbete med att begränsa smittspridning kommer vår skola och fritidshem på Montessoriskolan Centrum att införa nya rutiner från och med måndagen den 4 maj. Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till skola/fritids. Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk är det mycket viktigt att du inte kommer till skolan/fritids för att hämta eller lämna ditt barn. Vi följer de riktlinjer som Regionens smittskyddsläkare ger samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att barn som är friska ska gå i skolan.


Rutiner för hämtning och lämning

• Lämning och hämtning i skolan/fritids ska ske utomhus. Se mer information gällande fritids i TYRA-appen. Vårdnadshavare och andra besökare bör inte vara i skolans lokaler. Detta för att minska smittspridningen.Distansundervisning

Så länge skolan är öppen som vanligt bedriver vi ingen distansundervisning.


Hur kan jag som förälder hjälpa till?

När studierna genomförs hemifrån får du som kanske också arbetar hemifrån gärna se till ditt barn när det studerar och föra en dialog med oss om du inte tycker att det fungerar. Om ditt barn inte har sina läroböcker hemma kan föräldrar hämta dem i skolan. Förutsättningen är att den som hämtar böckerna är helt frisk och har varit symptomfri i två dagar.

Glöm inte att du behöver nyckeln till ditt barns skåp i årskurs 7-9.


Hur hjälper vi våra elever när de kommer tillbaka till skolan igen?

På Montessoriskolan Centrum arbetar välutbildade och kompetenta lärare och våra elever är duktiga. Det finns goda möjligheter för elever som har varit hemma pga. sjukdom att få hjälp på läxläsningen efter skoldagens slut.Om läraren är sjuk

När lärare blir sjuka ersätts de av en vikarie. De vikariepooler och våra egna timvikarier vi anlitar har sedan tidigare garanterat att ingen vikarie har vistats i ett smittspridningsområde de senaste två veckorna.

Om ni ska resa utomlands

För att vi ska kunna veta om en elev som har varit ledig har rest till ett område med stor smittspridning är det viktigt att alla ledigheter söks på mejl till Rektor, det är viktigt att man också fyller i vart man reser. Viruset sprids snabbt och ett område som känns säkert när man åker kan ha stor smittspridning när man kommer tillbaka. Beroende på vart man har varit kan det vara så att vi inte vill att eleven kommer till skolan direkt efter hemkomst utan stannar hemma i upp till två veckor. Det är viktigt att vi har en kommunikation med er som reser för att kunna förhindra att våra elever eller vår personal blir smittade.


Städning

Sedan i måndags har vi ändrat vår städrutin på skolan. Nytt är att vi flera gånger varje dag rengör ytor som många personer rör vid, t ex handtag. Vi informerar också kontinuerligt eleverna om vikten av en god handhygien, att de ska tvätta händerna ofta och använda handsprit i samband med måltider.Hur tänker vi framöver?

Hastigheten i spridningen av det här viruset gör att vi står inför en situation som vi aldrig har varit med om tidigare. Vi kommer att fortsätta att vara flexibla och hitta lösningar på de utmaningar som vi möter. Vår ambition är att hålla skolan öppen till dess att myndigheterna rekommenderar något annat. Men våra elevers och vår personals hälsa är självklart vår högsta prioritet och vårt agerande måste också anpassas till just vår situation på Montessoriskolan Centrum.


Vi kommer tillsammans att ta oss igenom den här situationen på ett bra sätt ❤️

Sandra

Rektor och Skolchef


Vi på Montessoriskolan Centrum följer folkhälsomyndighetens riktlinjer
Vid ev. frågor; klicka i första hand på länkarna i detta utskick, i andra hand, kontakta rektor eller skolsköterska om du är orolig. Skolhälsovården och rektor får löpande information, och om nya direktiv skulle komma, uppdateras vårdnadshavare om detta.

Nedan följer utdrag från goteborg.se:Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatserna vid behov. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheterochpress/nyhetsarkiv/2020/mars/flerateckenpasamhallsspridningavcovid19isverige/

När behöver jag kontakta vården?

Aktuell information hittar du på Vårdguiden, 1177:

https://www.1177.se/VastraGotaland/aktuellt/aktuelltivastragotaland/coronavirus/

Förskola och skola

Göteborgs Stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om vad som gäller för barn i förskola och skola med anledning av covid-19. Stadens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt. Sjuka barn stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om den nya sjukdomen covid19

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Mer information från förskoleförvaltningen

Mer information från grundskoleförvaltningen

Mer information från utbildningsförvaltningen