Siris statistik

2014 var ett ganska bra år


100% av våra elever tar sig in till gymnasiet. Nu finns färsk statistik från SIRIS-undersökningen där Montessoriskolan Centrum klarar sig bra i jämförelse med genomsnittet av Göteborgs och Rikets alla skolor. Exempelvis kan man läsa att våra elever nådde högre betyg i alla ämnen förutom två (Idrott och Språkval, där vi var något under i år). Undersökningen visar även att våra lärare är mycket bra på att sätta rätt betyg, vilket betyder att våra elevers kunskaper även är så goda som betygen visar.

Statistik från 2014

Nedanstående uppgifter kommer ifrån Skolverkets hemsida, och är ett utdrag från SIRIS-undersökningen 2014. Statistiken visar Montessoriskolan Centrums resultat i jämförelse med genomsnittet i Göteborg och Riket.

Gymnasieantagning 2010-2014

Betygsgenomsnitt i jämförelse med kommunen och riket 2014

Hur väl stämmer betygen med de nationella proven 2014