Projekt

Montessoripedagogiken


Kooperativt lärande, Läs-& skrivutveckling genom kollegialt lärande

Syfte att bidra till en likvärdig skola, där alla barn och elever ges samma förutsättningar att lyckas i sina studier.

Att skapa en trygg lärmiljö som främjar studiero. Med montessoripedagogiken som grund strävar vi efter att varje elev ska få utvecklas till den bästa versionen av sig själv.


Målsättning att höja måluppfyllelsen på skolan.