Uppdatera vårdnadshavare

Endast för skolans elever/vårdnadshavare


Nedanstående formulär är till för er som behöver ändra adress- och kontakt uppgifter för Vårdnadshavare. Man kan bara ändra uppgifter för en vårdnadshavare åt gången, upprepa bara proceduren två gånger. Vill ni bara ändra uppgifter för en av vårdnadshavarna så går det bra, systemet ändrar bara uppgifter till det personnummer som anges.

Ni måste fylla i alla uppgifter även om ni bara skall ändra vissa saker. Ni måste även mejla oss eller meddela lärare och bekräfta att ni gjort en ändring, detta för att ingen annan skall ändra era uppgifter.

  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  • Elevuppgifter, intern administration